Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2010

Wojciech

May 17 2010

Wojciech
nice
Reposted fromangina angina

January 31 2010

Wojciech
1485 60fd
:O

January 25 2010

Wojciech
dobry seks to taki, po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa .
Reposted fromkeep-calm keep-calm viaseulange seulange

January 20 2010

Wojciech
...a śpiące królewny, choć może i są królewnami, nie budzą się ze swojego snu
— Marina C.R. Zafon

January 17 2010

Wojciech
O takie chce!
Wojciech
To dobrze, że sesja. Że zaliczenia. Że nie mam czasu myśleć. To dobrze.

January 15 2010

Wojciech
8646 63ce 420

January 08 2010

Wojciech
Dobrze wiesz jakie. I czekam na receptę.

January 07 2010

Wojciech
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— C.R. Zafon
Wojciech
Szkoda, że dla mnie nie wymyślili jeszcze dobrego środka miejscowo znieczulającego...

January 04 2010

Wojciech
Rp.
Sol. 40% Luksusowa in vitrum a 0,5l
op. No 1
S. 0,1l nierozcieńczonego roztworu chlapnąć przed kolokwium z farmakologii. Nie przekraczać dawki 0,5 l dziennie.
— Środek o działaniu uspokajającym dla studenta medycyny:)
Reposted fromseulange seulange

January 02 2010

Wojciech
Wiedziałem :)
Wojciech
Wierzę w spadające gwiazdy - niepoprawny romantyzm? Może.
Reposted bykeep-calmgwiazdeczkaSayid
Wojciech

W innym lesie?
Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
Ale w innym sadzie, w innym lesie -
Może by inaczej zaszumiał nam las,
Wydłużony mgłami na bezkresie...

Może innych kwiatów wśród zieleni bruzd
Jełyby się dłonie, dreszczem czynne -
Może by upadły z niedomyślnych ust
Jakieś inne słowa - jakieś inne...

Może by i słońce zniewoliło nas
Do spłonięcia duchem w róż kaskadzie,
Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
Ale w innym sadzie, w innym niebie...

B. Leśmian

Wojciech
Będzie dobrze.Musi
Wojciech

January 01 2010

Wojciech

December 29 2009

Wojciech
Play fullscreen
świetne

December 28 2009

Wojciech
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl